Početna
Putovanja
fizička lica
pravna lica
rječnik

Kontakt

Adresa: Vladimira Perića Valtera 7, Sarajevo
Tel: 033/258-290; 033/665-541
Fax: 033/258-291
e-mail: elitaprva@elitaprva.ba

Kantonalni sud Sarajevo
Broj upisa u sudski registar: UF/I-1448/02
ID br. 4200650360005

 

Besplatni telefon za korisnike: 080 02 01 03