Početna
Putovanja
fizička lica
pravna lica
rječnik

Ovlašteni zastupnici u osiguranju

Novi Zakon o osiguranju koji se počeo primjenjivati od 29.03.2005. propisuje da se poslovima zastupanja u osiguranju mogu baviti samo osobe koje imaju ovlaštenje izdato od agencije za nadzor osiguranja i trajno zaposlenje u agenciji.

Ukoliko se želite informirati o osiguranju i programima Merkur osiguranja slobodno nazovite nekog od naših zastupnika koji će rado odgovoriti na pitanja ili dogovoriti termin sa Vama.

Prezime i ime
Mjesto
Telefon
Bećirović Jasminka Tuzla

061/738-620

Bratić Alma Bosanska Otoka 061/190-170
Đukić - Braunović Nedeljka Banja Luka 051/222-160
Erak Božana

Nova Topola

065/613-086
Kalajdžisalihović Armin

Sarajevo

061/841-823
Marković Marko Banja Luka 065/818-005
Pojata Azra Sarajevo 033/258-290
Rađo Enisa Sarajevo

033/665-541

Stojaković Marko Banja Luka 065/845-552
Šarić Željo Vitez 061/182-820
Šobot Dejan Banja Luka

066/933-139

Velagić Munir Sarajevo

033/665-541

Vrdoljak Draško Livno

063/330-077