Početna
Školovanje
Putovanja
Osiguranje
fizička lica
pravna lica
rječnik

1. Kolektivno osiguranje života

Imate li u tvrtki zaposlenike, stručnjake koje biste rado htjeli motivirati da svoj radni vijek provedu kod vas? Ukoliko ih imate, ugovorite za njih kombinirano osiguranje štednje i pokrića za slučaj smrti do njihove šezdeset i pete godine života, te im na taj način pokažite da vam je stalo do njih, njihovih bezbrižnih umirovljeničkih dana, te zaštite njihove obitelji u slučaju smrti.


2. Osiguranje od posljedica nezgodnog slučaja

Kolektiv

Kolektivno osiguranje može sklopiti isključivo pravna osoba, a osiguranici mogu biti radnici preduzeća ili članovi udruženja registrirane kao pravna osoba. Osiguranje se može sklopiti za najmanje 4 osiguranika.
Popusti (na broj osiguranika):
4-20 osoba 5% 21-100 osoba 10%
101-500 osoba 15% 501-1000 osoba 20%
1001-5000 osoba 25% 5001 i više osoba 30%

Tarifa SS11/2A

Opis: Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode za 24 sata.

Tarifa SS11/2/A/A
Opis: Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode na poslu, na putu na
posao i s posla.


Tarifa SS11/2/A/B
Opis: Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode samo na poslu.


Tarifa SS11/2/B
Opis: Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode samo u slobodno
vrijeme.


3. Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode sa sistematskim pregledom


Merkur osiguranje je ponudilo inovativni produkt osiguranja od posljedica nezgode za pojedinca i kolektive, koji uz uobičajene rizike pokriva i troškve sistematskog zdravstvenog pregleda.
Merkur osiguranje pokriva slijedeće rizike osiguranja:
• slučaj smrti usljed nezgode
• slučaj smrti usljed bolesti
• slučaj trajne invalidnosti-djelomične
• slučaj potpune invalidnosti
• sistematski pregled